Patron naszej szkoły ; Patron of our school

Patron naszej szkoły ; Patron of our school